OM OSS

FONTENEHUSET VÅRT

Fontenehuset i Tromsø ligger i sentrum av Tromsø, med nydelig utsikt mot majestetiske Tromsdalstinden. Huset har 4 etasjer der 3 av etasjene er nyrenovert. En koselig, frodig bakgård med drivhus og god plass til langbord. Vi flytter gjerne arbeidsdagen ut når været tillater det.

Vi har et lett og trivelig arbeidsmiljø der latter og humor sitter løst. Vi er dyktige på å inkludere, se hverandre og utnytte hverandres ressurser. Alle kan noe andre kan dra nytte av. Sammen utgjør våre ressurser ca. 20 årsverk. På Fontenehuset vårt har vi ingen fokus på sykdom og vi driver ingen form for behandling.

Fontenehuset i Tromsø har over 170 medlemmer.  60 av disse er aktive som benytter seg av huset flere perioder av året. Ca. 25 mennesker har Fontenehuset som sitt daglige virke, av disse er 7 stykker studenter.  Fontenehuset sine medlemmer har enormt med kunnskap og kompetanse, som sammen med 8 dyktige og allsidige ansatte med ulik utdanning og yrkesbakgrunn gjør oss gode på det meste.

Fontenhuset i Tromsø har et eget arbeidsprogram, vi samarbeider med forskjellige bedrifter i byen der vi administrerer flere deltids stillinger. Vi har også et nært samarbeid med NAV.

HVORDAN BLE DET FØRSTE FONTENEHUSET TIL?

Det første Fontenehuset ble etablert i New York i 1948. Tidligere pasienter ved et psykiatrisk sykehus befant seg i et vakum etter at de ble utskrevet fra lange opphold på institusjon, og grunnla det aller første Fontenehuset i verden. De tidligere pasientene hadde kjent på kroppen hvor vanskelig det kan være å klare seg på egen hånd etter utskrivningen. De fikk en bygård, og i bakgården der befant det seg en fontene. Derav navnet Fountain House.

I dag finnes det over 300 Fontenehus rundt om i verden fordelt på 33 land. I Norge har vi 22 Fontenehus, og det jobbes med å åpne flere.

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

De aller fleste setter pris på arbeidsfellesskapets gleder. Internasjonale studier viser at så mange som 70 prosent av dem som sliter med de største psykiske helseproblemene ønsker seg en jobb – og at like mange blir friskere av å jobbe. I Norge er det mindre enn 10% i denne gruppen som jobber. Av helsemessige grunner vil ikke alle kunne jobbe 100 prosent. Men selv små deltidsjobber er positivt for den enkelte og positivt for et samfunn som trenger arbeidskraft og får skatteinntekter i stedet for trygdeutgifter. NAPHAs gjennomgang av fontenehusene virksomhet i 2012 viser at 70% av medlemmene ønsker seg en ordinær jobb.

Bedrifter kan være med på å inkludere flere mennesker i det ordinære arbeidslivet, og vi har gode erfaringer med å gjøre dette lettest mulig for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Fontenehuset har i dag flere deltidsstillinger I byen, med stillingsprosenter som varierer fra 6 til 40 prosent. Disse stillingene fylles av medlemmer fra Fontenehuset. Fontenehuset tar seg av ansettelsesprosessen, deltar I opplæringen i arbeidet og er ansvarlig for å skaffe vikarer ved sykdom. Med denne ordningen kan medlemmene av Fontenehuset prøve seg i det ordinære arbeidslivet uten å være redd for følger om de eventuelt ikke skulle være frisk nok til å gå på jobb, og arbeidsgiver slipper å bruke ressurser på opplæring og vikarer.

Høres ikke dette spennende ut? Ta gjerne kontakt med oss for en prat.

PÅ FRITIDEN:

Annenhver torsdag har vi fritidsprogram etter arbeidstid. Vi finner på noe sammen, kan være alt fra filmkveld, bowling, håndarbeid til fisketur. Da spiser vi middag sammen før vi starter. Liten egenandel, for medlemmer og ansatte.

En gang i måneden har vi søndagsmiddag for de som ønsker å delta. Liten egenandel.

Lønningskafé settes opp ved jevne mellomrom. Vi går ut på kafé etter arbeidstid. Trivelig å møtes utenfor jobbarenean vår.

HVA VIL DET SI Å VÆRE MEDLEM PÅ FONTENEHUSET?

Som medlem på Fontenehuset får en tilgang til alle husets arbeidsoppgaver, og en får være med på å ta vare på huset som tilhører medlemmene og de ansatte i fellesskap. Som medlem blir en også en del av et større arbeidsfellesskap hvor vi hjelper hverandre og oss selv til å komme ut i jobb og studier for de som ønsker det. En kan som medlem også i større grad oppleve en meningsfull hverdag.

KONTAKT OSS

Du kan kontakte oss på telefon 947 81 619 eller sende e-post til post@fontenehuset-tromso.no.

Skansegata 4, Tromsø

Telefon: 947 81 619

E-post: post@fontenehuset-tromso.no