AFT

Fontenehuset i Tromsø drives etter fontenehusmodellen som gir arbeidsrehabilitering for mennesker med ulike former for psykiske helseplager. Modellen bygger på frivillighet og likeverd i arbeid. Fontenehuset eies og drives sammen av medlemmer og medarbeidere utifra hvilke ressurser og muligheter hver enkelt har.

Fontenehuset i Tromsø er AFT tiltaksarrangør og har 10 tiltaksplasser vi disponerer.

SOM AFT DELTAKER VED FONTENEHUSET I TROMSØ…

  • får du tett og personlig oppfølging der du selv får eierskap til ditt tiltak. Vi jobber side om side for å finne beste veien videre for akkurat deg.
  • har du muligheten til å bli avklart i trygge og kjente omgivelser i vårt arbeidsfellesskap. Arbeidsutprøving og arbeidstrening tilrettelegges innenfor din komfortsone. Opplæringen du trenger tilpasses individuelt.
  • får du dra nytte av vårt store og trygge nettverk ute i det ordinære arbeidsliv. Vi har også interne praksisplasser som kan benyttes der det er hensiktsmessig. Våre medlemmer og medarbeidere innehar felleskap kompetanse innenfor de fleste felt. Vi drar nytte av hverandres kompetanse.
  • får du muligheten til å bli medlem hos oss. Medlemskapet er tidsubegrenset, og du får rett til støtte når du trenger det uansett hvordan din fremtid blir etter et AFT tiltak.

 

HVORDAN SØKER DU?

Som AFT deltaker på Fontenehuset i Tromsø må du søkes inn via ditt NAV kontor. Men for å bli medlem av Fontenehuset i Tromsø trenger du ingen henvisning fra lege eller NAV. Medlemskap er frivillig og åpent for alle som er i en livsfase der de kan dra nytte av huset

Skansegata 4, Tromsø

Telefon: 947 81 619

E-post: post@fontenehuset-tromso.no