HVA ER ET FONTENEHUS?

Et Fontenehus er et arbeidsfellesskap for og av mennesker som har eller har hatt psykiske helseutfordringer. Vi jobber etter Fontenehus-modellen. Den bygger på frivillighet og likeverd i arbeid. Klubbhuset eies av medlemmene og drives sammen med medarbeidere ut ifra hvilke ressurser og muligheter hvert enkelt menneske har. Medlemskap er åpent for alle som er i en livsfase der de kan dra nytte av huset, og man trenger ingen henvisning.

Fontenehusene jobber etter 37 internasjonale retningslinjer som skal ivareta klubbhusenes hovedprinsipper. Et Fontenehus skal også sertifiseres hvert 3.år. etter en internasjonal standard satt av ICCD (International Center for Clubhouse Development). Vårt Fontenehus i Tromsø har vært sertifisert siden 2013, og ble senest sertifisert i desember 2016.

Fontenehus Norge er vår en egen organisasjon som jobber bl.a. for å utvikle god drift ved eksisterende og nye Fontenehus. Fontenehus er både et rehabiliteringstilbud og et arbeidsrettet lavterskeltiltak. Fontenehusene får statlig støtte fra Helsedirektoratet og kommunene. Noen Fontenehus samarbeider også med NAV om arbeids forberedende tiltak til NAV.

HVORDAN BLE DET FØRSTE FONTENEHUSET TIL?

Det første Fontenehuset ble etablert i New York i 1948. Tidligere pasienter ved et psykiatrisk sykehus befant seg i et vakum etter at de ble utskrevet fra lange opphold på institusjon, og grunnla det aller første Fontenehuset i verden. De tidligere pasientene hadde kjent på kroppen hvor vanskelig det kan være å klare seg på egen hånd etter utskrivningen. De fikk en bygård, og i bakgården der befant det seg en fontene. Derav navnet Fountain House.

I dag finnes det over 300 Fontenehus rundt om i verden fordelt på 33 land. I Norge har vi 22 Fontenehus, og det jobbes med å åpne flere.

HVORDAN ER ARBEIDSDAGEN VÅR? 

Arbeidsdagen samler medlemmer og ansatte om oppgaver for sammen å drive og utvikle Fontenehuset og gir dermed utgangspunkt for et trygt arbeidsfellesskap å vokse i. Medlemmer får fritt bruke huset mye eller lite og skal få føle at de er viktige og velkomne når de kommer. Medlemmer får selv bestemme hvilke arbeidsoppgaver de vil delta i og alle møter og avgjørelser blir tatt i fellesskap av medlemmer og ansatte sammen. 

Fontenehuset er organisert i 4 enheter. Arbeid og Service, Teknisk, Kjøkken og Administrasjon. Vi har også god plass til studenter.

I hver enhet er det et bredt spekter av arbeidsoppgaver du kan delta i. Eks: Resepsjonsoppgaver, lage hus-avis, kantinearbeid, diverse renholdsoppgaver, regnskap, praktisk arbeid og renovering, dagens sjåfør, sosiale media og i administrasjon.  Vi har det meste av oppgaver du vil kunne se ute i det ordinære arbeidsliv. Noen bruker Fontenehuset som en mellomstasjon før de er klar for ordinært arbeid, mens andre vil bruke Fontenehuset som sin arbeidsplass. Felles er at alle vil ha noe meningsfylt å gå til.

Fontenehuset har også sin egen arbeidsmodell OA, som står for overgangsarbeid. Vi har samarbeid med ulike arbeidsgivere der du kan gå inn i et lønnet arbeide, med en varighet på 6-9 mnd. Du får ordinære arbeidsbetingelser hos din arbeidsgiver, samt at du får støtte fra Fontenehuset i jobben.

Vi samarbeider også med NAV om AFT, arbeids forberedende trening.

TIMEPLAN FOR ARBEIDSDAGEN:

08:00-09:00Frokost, skravling og kaffe
09:00- 09:30Arbeidsmøte. Vi fordeler arbeidsoppgaver
09:30-12:00Jobb og studier
12:00-13:00Lunsj og lunsjtur
13:00-13:30Arbeidsmøte. Vi fordeler arbeidsoppgaver
13:30- 15:30Jobb og studier

STUDENT?

Fontenehuset støtter medlemmene i å nå deres mål i utdanning og yrkesliv. Her på Fontenehuset tilrettelegger vi med egene arbeidsstasjoner for studenter samtidig som studentene får støtte og hjelp av fellesskapet.

HVA VIL DET SI Å VÆRE MEDLEM PÅ FONTENEHUSET?

Som medlem på Fontenehuset får en tilgang til alle husets arbeidsoppgaver, og en får være med på å ta vare på huset som tilhører medlemmene og de ansatte i fellesskap. Som medlem blir en også en del av et større arbeidsfellesskap hvor vi hjelper hverandre og oss selv til å komme ut i jobb og studier for de som ønsker det. En kan som medlem også i større grad oppleve en meningsfull hverdag.

Skansegata 4, Tromsø

Telefon: 947 81 619

E-post: post@fontenehuset-tromso.no